УСЛУГИ

Момордика ЕООД е компетентна да ви отговори на въпроси свързани със заместването на Захарозата във вашите продукти.

Не се колебайте да се допитате, ако не сме в състояние да ви отговорим веднага ще направим запитване към нашите партньори.